Third generation Flatdog is here! Whats new?

FlatDog Evolution е най-новия ни модел, разработен 2020г, и е подобрен вариант на FlatDog Smart.

Ето отговор на въпроса, какви са нововъведенията в трета генерация FlatDog Evolution, спрямо предходната втора генерация FlatDog Smart?

– Подобрения в механиката.
Машината е с по-ниски нива на шум, както и намалени вибрации в експлоатационен режим. Това води до възможност за по-висока скорост на работа.

– Подобрения в електрическата схема и софтуерното управление.
Благодарение на на тях оптимизирахме работата на системата за рециркулация на бялото мастило и удължихме живота на Z мотора.

– Промяна на външния вид и добавяне на сервизни капаци.
Операторът на машината може лесно, бързо и ефективно да извършва процедурите по поддръжка, които са важни за безпроблемна работа на принтиращата глава и сервизната станция.

– Плотът за поставяне на работните маси е от нов материал с повишена здравина.
По-стабилна, надеждна и естетична конструкция.

– Добавихме филтър за магнитни и електрически смущения, както и допълнителни крайни изключватели.
Машината e с подобрени параметри на радиочестотни въздействия, Електромагнитна съвместимост (ЕМС), и покрива изискванията за безопасност съгласно БДС EN ISO 12100:2011

– Работните маси за тениски вече са изцяло изработени от TECANAT PC-поликарбонат, както и с подобрена система на фиксиране към работният плот.
Благодарение на тези промени се постига лесно, удобно и бързо поставяне на текстилът, който ще се печата, както здравина и надеждност.

– В модела Smart Evolution базово е вградена Ethernet комуникация
Има възможност за отдалечена диагностика и сервизна дейност.

– Проектирахме и изработихме допълнителни, по-големи маси за отпечатък с размер 400/500 мм.
Те дават възможност за бърза смяна и печат на големи размери тениски (3XL, 4XL…)

– Новоразработени FlatDog конектори за монтаж на валв дъмперите към печатащата глава.
Подобряват подаването на мастилото към печатащата глава, както и увеличават надеждността на връзката глава-дъмпери и облекчават смяната им при необходимост.

– Нововъведение по системата за отпадно мастило, подобряваща безопасното му оттичане в контейнера.
По-малко замърсяване на пространството около контейнера и по-лесна поддръжка от оператора.

– Нова версия на фърмуер – v.3.02.20
Новият фърмуер облекчава работата на потребителите и същевременно предлага допълнителна функционалност за нуждите на сервизните техници.

– Нова версия на софтуера за генериране на файлове за печат.
Новият ни облачен софтуер, дава възможност на операторите, които нямат познания в областта на предпечатна подготовка, да работят лесно и удобно с професионален резултат.

FlatDog Evolution премина изпитания в лицензирана лаборатория и разполага с CE сертификат!

Машината покрива и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Разполагаме с протоколи от проведените лабораторни изпитания, технически паспорт, техническа документация, както и ново ръководство за експлоатация.