Гаранционни условия за нови машини Flatdog

Гаранционни условия за нови машини
произведени от Flatdog®.

✔ Гаранционната поддръжка на нова машина се осигурява от производителя или оторизирани от него лица за целия й гаранционен срок, който е 12 месеца.

✔ Гаранционния период тече, считано от датата на предаването на машината, като това се удостоверява от двустранен приемо предавателен протокол, или при липса на такъв, от датата на плащане за машината.

✔ Отстраняването на технически проблем по време на гаранционния период е безплатно, ако отговаря на гаранционните условия.

✔ Ползвателя трябва да извести писмено производителя за проявените дефекти в срок до 24 часа от настъпването им.

✔ Диагностицирането и отстраняването на техническия проблем може да бъде осъществено в базата на производителя в Пловдив или в базата на клиента по негово желание.

✔ Гаранцията не покрива консумативи, консумативни части и транспортни разходи.

Гаранционната отговорност отпада, когато дефектите са резултат на:
– Неправилна експлоатация на машината или при повреди причинени от човешка небрежност.
– При подмяна на части от неоторизиран от производителя техник.
– При използване на части или консумативи неодобрени от фирмата производител на машината.
– При употреба на консумативи с изтекъл срок или неправилно съхранявани такива.
– При използването или съхранението на машината при неподходящи атмосферни условия.
– При проблеми с ел. инсталацията на клиента или токови удари.
– При изключване на машината от ел. мрежата за повече от 3 дни.
– При престъпни или неправомерни посегателства.
– При форсмажорни обстоятелства
В случай на отпадане на гаранционната отговорност, клиента дължи пълно заплащане за сервизната дейност и вложените материали и части.

Консумативи: мастила, претритмънт, промивна течност, фолио, хартия, пудра.
Консумативни части: Части по мастиления трак, които подлежат на смяна след определен период (печатащи глави, дъмпери, капинг, помпа, филтър, дюзи)