Процедура за използване на Kodak DTF/FTF филм (фолио) топло отлепяне