Fourth generation Flatdog is here! Whats new?

FlatDog DX11 2H е разработен 2021г, и е напълно нова, четвърта генерация принтер за печат на памук.

Ето отговор на въпроса, какви са нововъведенията в FlatDog DX11 2H, спрямо предходната трета генерация FlatDog Evolution?

Концептуални нововъведения:
Принтера е базиран на нова, съвременна електроника, управляваща до 4 принтиращи глави с разширени функции.
Базовия модел има 2 броя принтиращи глави Epson DX11, разпределени по следния начин:
Първа, 6 канална принтираща глава само за бялото мастило и втора принтираща глава за CMYK с подсилена магента и черно.
Това дава възможност за оптимизация на машината съобразена със спецификите на текстилния печат:
– едновременен печат на W и CMYK с едно минаване (по-висока производителност).
– почистване само на W или само на CMYK принтираща глава при липсващи дюзи.
– възможност за подмяна само на бяла или цветна принтираща глава при необходимост.
– по-добро насищане на бялата основа.

Намаляване на експлоатационните разходи за части и мастило:
– Цената на принтиращите глави Epson DX11 към 01. 2021 е 250 евро.
– Почиствате само главата която има нужда.
– Няма принудителни почиствания.
– Няма скъпи модули за периодична подмяна.

Оптимизация на почистването и поддръжката от оператора.
– По-бърза и ефективна процедура по почистване (важно условие за безпроблемна работа).
– Лесна подмяна на компоненти по мастилената система, без нужда от техник.

По-стабилен и надежден за експлоатация плот за поставяне на тениски.
– Основата на работните маси вече е от алуминий, което повишава здравината и лекотата на работа.

Променена архитектура за отпадъчно мастило, подобряваща безопасното му оттичане в контейнера.По-малко замърсяване на пространството около контейнера и по-лесна поддръжка от оператора.

Нов софтуер за управление на машината.
Облекчава работата на потребителите и предлага допълнителна функционалност.

Нова версия на облачния генератор за бялата подложка.
Дава възможност на операторите, да работят лесно и удобно с професионален резултат.

FlatDog премина изпитания в лицензирана лаборатория и разполага с CE сертификат!

Машината покрива и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Разполагаме с протоколи от проведените лабораторни изпитания, технически паспорт, техническа документация, както и ново ръководство за експлоатация.